Privacy

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op donderdag 27 februari 2023

Osteopathie Voerman verwerkt persoonsgegevens. In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging. Wij streven ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze gegevens
De vereniging Osteopathie Voerman, gevestigd aan Dokter van Deenweg 108-166, Unit 3.40 in Zwolle, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 05066398 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:
Assiesstraat 2C, Zwolle
8011 XT ZWOLLE

info@osteopathievoerman.nl
www.osteopathievoerman.nl

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Osteopathie Voerman verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. We verwerken jouw persoonsgegevens:
- als je lid bent of wordt van onze vereniging
- als je ons een e-mail stuurt
- als je gebruik maakt van het contactformulier op onze website
- als je een aanvraag doet voor een voorlichting

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij contact
Als je ons e-mailt of een contactformulier op de website gebruikt, verwerken wij je naam en e-mailadres en eventueel je telefoonnummer als je ervoor kiest om ons dat te verstrekken.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Als onderneming verwerken wij persoonsgegevens in de administratie. Osteopathie Voerman verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden en/of onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Osteopathie Voerman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwilliger van Osteopathie Voerman) tussen zit. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Osteopathie Voerman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens via e-mail, contactformulier en aanvraagformulier voorlichtingen
Bewaartermijn: Zolang de vraag actueel is in een actieve administratie en daarna in een digitaal archief.
Reden: historische en statistische vastlegging van vragen en contactmomenten. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften. 

Delen we persoonsgegevens met derden?
Osteopathie Voerman verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (en alleen na overleg met u) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals een strafrechtelijk onderzoek). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen uit onze administratie of ons archief. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Osteopathie Voerman en u heeft hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@osteopathievoerman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
Osteopathie Voerman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@osteopathievoerman.nl.

Hoe gaan we om met online gegevens?
De online gegevens die Osteopathie Voerman verzamelt dienen enkel voor analytisch gebruik, om bezoek aan onze website te meten. Denk aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio's waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina's. Persoonsgegevens en IP-adressen worden hierbij niet opgeslagen.

Tarieven

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de site te analyseren en de ervaring te verbeteren. Lees meer

Geen probleem!